TUNGE MASKIN AS

Maskinentrepenør

Om Tunge Maskin AS

Tunge Maskin AS er et maskinentreprenørselskap med en solid markedsposisjon. Vi er godkjent for ansvarsrett. Bedriften disponerer en moderne og allsidig maskinpark for å dekke ethvert oppdrag. Vi har kontor og verksted på Tunge i Randaberg.

Hva kan vi tilby deg som kunde? Vi utfører alt innen utbygging av bolig- og hyttefelt, VA-anlegg, masseforflytting, sprengning, transport, utomhusarbeider, maskinlødde forstøtningsmurer, opparbeidelse av tomter, riving og vedlikeholdsarbeid. Minigraver. Salg av grus, pukk, matjord, rør, drensrør, belegningsstein med mer.

Vi er fleksible i forhold til høyprioriterte jobber, og er vant med vanskelig terreng. Om nødvendig tar vi oss frem med lekter eller kran for å komme fram med utstyr.

Vi kjenner lokalmiljøet godt! TA KONTAKT FOR TILBUD!


Tunge Maskin Scania R620


Maskinpark

Vi har et bredt utvalg av gravemaskiner med tilhørende utstyr for å dekke en omfattende oppgaveportefølje.

Vi disponerer flere lastebiler:


Jobber

Under kan du bla gjennom bilder fra arbeid som vi har utført, sortert etter emne. Dette kan kanskje gi deg noen ideer dersom du vurderer oppgradering av egen eiendom?

Natursteinsmur

Natursteinsmur, plen og belegningsstein i flott forening.

Natursteinsmur

Natursteinsmur avslutning mot vei. Gjør seg mye bedre enn betong..

Utearealer

Uteareal i Randaberg. Kubbemur og opparbeiding av plen.

Opparbeiding av tomt

Vi utfører alle typer arbeid ifm opparbeiding av tomt.

Vi graver ut og planerer, tar oppmåling, drenering, påkobling til offentlig nett og graver til sist inntil grunnmur og opparbeider gårdsrom. Ta kontakt for ytterligere informasjon


Ledige stillinger

Vi er stadig på jakt etter dyktige og motiverte medarbeidere. Vi har nå følgende ledige stillinger åpne for tiltredelse snarest:

Lastebilsjåfør

Gravemaskinfører

Formann/bas

Håndmenn

Hva kan vi tilby deg som kunde? Vi utfører alt innen utbygging av bolig- og hyttefelt, VA-anlegg, masseforflytting, sprengning, transport, utomhusarbeider, maskinlødde forstøtningsmurer, opparbeidelse av tomter, riving og vedlikeholdsarbeid. Minigraver. Salg av grus, pukk, matjord, rør, drensrør, belegningsstein med mer.

Ta kontakt med Stian for ytterligere informasjon, tlf 90500050, eller send søknad med CV på mail/post til Tunge Maskin AS

Kontakt oss

Tunge Maskin AS

Tungenesveien 169

4070 Randaberg